Bầu hồ lô vàng lá phong thủy chiêu tài, lộc – Cao 13 cm

$40

Chất liệu: Thủy tinh và vàng lá
Kích thước: Cao 13 cm
Khối lượng: 290g

SKU: THVP22015 Category:
ThuyHoaStone