Bộ ấm trà chạm rồng đá ngọc Hoàng Long

$160

Chất liệu: Đá ngọc hoàng long
Bao gồm: 01 ấm; 06 chén; 1 dĩa lớn chạm khắc hình rồng
Kích thước : Dĩa đường kính 27,5 cm và chén đường kính 5,5 cm
Khối lượng: 3,1 kg

SKU: THVP22240 Categories: ,