Bộ ấm trà chạm rồng đá ngọc onyx

$280

Chất liệu: Đá ngọc Onyx
Bao gồm: 01 ấm; 06 chén; 1 dĩa lớn
Kích thước: Dĩa đường kính 27,5 cm và chén đường kính 5,5 cm
Khối lượng: 3,1 kg

SKU: THVP22244 Categories: ,
ThuyHoaStone