Bộ ấm trà với dĩa kiểu chếc lá đá ngọc Ấn Độ

$140

Chất liệu: Đá ngọc Ấn Độ
Bao gồm 6 ly, 1 ấm trà và 1 dĩa đựng bộ ấm trà

SKU: THVP22255 Categories: ,
ThuyHoaStone