Bộ ấm trà với dĩa kiểu chiếc lá đá ngọc hoàng long

$150

Chất liệu: Đá ngọc hoàng long
Bao gồm 6 ly, 1 ấm trà và 1 dĩa đựng bộ ấm trà

SKU: THVP22254 Categories: ,
ThuyHoaStone