Bộ combo Tỳ Hưu, Cóc Ba Chân, Cóc Ngậm Tiền, Thiềm Thừ và Long quy, rùa đầu rồng phong thủy đá ngọc Ấn Độ – Dài 20 cm

$500

Hợp mệnh Mộc, Hỏa và Kim
Chất liệu: Đá ngọc Ấn Độ
Kích thước:
– Thiềm Thừ ( Dài 20 cm x Rộng 17 cm x Cao 15 cm )
– Tỳ Hưu ( Dài 20cm x Rộng 8,5cm x Cao 13cm )
– Long Quy ( Dài 22 cm x Rộng 18 cm x Cao 18 cm )
Khối lượng:
– Thiềm Thừ nặng 4 kg
– Tỳ Hưu nặng 6,2 kg / cặp
– Long Quy nặng 4,9 kg
ThuyHoaStone