Bộ combo Tỳ Hưu, Cóc Ba Chân, Cóc Ngậm Tiền, Thiềm Thừ và Long quy, rùa đầu rồng phong thủy đá ngọc Ấn Độ

$400

Hợp mệnh Mộc, Hỏa và Kim
Chất liệu: Đá ngọc Ấn Độ
Kích thước:
– Thiềm Thừ ( Dài 11 cm x Rộng 9,5 cm x Cao 7,5 cm )
– Tỳ Hưu ( Dài 13 cm x Rộng 5 cm x Cao 9 cm )
– Long Quy ( Dài 15 cm x Rộng 8 cm x Cao 10 cm )
Khối lượng:
– Thiềm Thừ nặng 1 kg
– Tỳ Hưu nặng 1,04 kg / cặp
– Long Quy nặng 1,2 kg

ThuyHoaStone