Bộ combo Tỳ Hưu, Cóc Ba Chân, Cóc Ngậm Tiền, Thiềm Thừ và Long quy, rùa đầu rồng phong thủy đá ngọc hoàng long – Dài 15 cm

$500.00

Chất liệu: Đá ngọc hoàng long
– Thiềm Thừ ( Dài 15 cm x Rộng 12 cm x Cao 13 cm )
– Tỳ Hưu ( Dài 15cm x Rộng 7cm x Cao 13cm )
– Long Quy ( Dài 15 cm x Rộng 10 cm x Cao 11 cm )
Khối lượng:
– Thiềm Thừ nặng 3,7 kg
– Tỳ Hưu nặng 3,2 kg / cặp
– Long Quy nặng 1,75 kg
ThuyHoaStone