Bức tranh chạm khắc đại dương đá ngọc serpentine trang trí phòng khách

$2,300

Chất liệu: Đá ngọc serpentine

 

 

 

 

 

SKU: THVP22404 Categories: ,