Chân đế đèn quay đá cẩm thạch trắng chạm rồng phượng cho cầu đá phong thủy đường kính lớn ( 1 cái đế ) – Cao 32cm

$160

SKU: THVP22172 Categories: ,