Dây treo xe ô tô, xe hơi phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát gỗ trầm hương

$65

Chất liệu: Gỗ trầm hương tốc
Dùng treo xe ô tô, bàn thờ thần tài, bàn làm việc…

SKU: THTH11087 Categories: , ,