Đồng tiền đồng điếu may mắn phong thủy vẽ tranh chiêu nạp tài lộc đá bạch ngọc – Đường kính 30 cm

$150

Kích thước: Đường kính 30 cm
Khối lượng: 3,2 kg
Chất liệu: Đá bạch ngọc
SKU: THVP22649 Categories: ,