Hang ( Hốc ) phong thủy đá thạch anh tím hút tài lộc

$130$180

Chất liệu: Đá thạch anh tím
Khối lương: 2,2 kg; 2,68 kg và 2,9 kg
Khối lượng: Cao 18 cm; 17,5 cm và 21 cm

SKU: THVP22279 Categories: ,