Hủ vàng, Bát Tụ Bảo, Bát tụ tài phong thủy đá ngọc cẩm thạch xanh được chạm khắc thêm 4 con thiềm thừ chiêu nạp tài lộc – Cao 18cm

$150

Chất liệu: Đá bạch ngọc
Kích thước: Bát Cao 18cm
Bao gồm: Bát tụ bảo, 5 thỏi ngân lượng nhỏ và 1 thỏi ngân lượng lớn kèm đá thạch anh vụn trong bát
Khối lượng: 4,5 kg

SKU: THVP22018 Categories: ,
ThuyHoaStone