Lư hương, bát hương, bát nhang chạm rồng thờ cúng trang trí bàn thờ đá ngọc hoàng long – Cao 15cm

$120.00

Kích thước: Cao 15cm; Đường kính 14cm
Khối lượng: 3,5 kg
Chất liệu: Đá ngọc hoàng long

SKU: THVP22416 Categories: ,
ThuyHoaStone