Lư hương, bát hương, bát nhang chạm rồng trang trí bàn thờ, mộ đá cẩm thạch trắng – Cao 20 cm

$60

Kích thước: Cao 20cm; Đường kính miệng 13cm; Ngang 20cm
Khối lượng: 5 kg
Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng

 

SKU: THVP22564 Categories: ,
ThuyHoaStone