Lư hương, bát hương, bát nhang chạm rồng trang trí bàn thờ, mộ đá cẩm thạch trắng – Cao 25 cm

$70.00

Kích thước: Cao 25cm; Đường kính miệng 15,5cm; Ngang 23cm
Khối lượng: 7,9 kg
Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng

SKU: THVP22563 Categories: ,
ThuyHoaStone