Lư hương, bát hương, bát nhang chạm rồng trang trí bàn thờ, mộ đá cẩm thạch trắng – Cao 40cm

$250.00

Kích thước: Cao 40cm, Đường kính 22cm, Ngang 32cm
Khối lượng: 29 kg
Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng

SKU: THVP22497 Categories: ,
ThuyHoaStone