Lư hương, bát hương, bát nhang chạm rồng trang trí bàn thờ, mộ đá cẩm thạch trắng – Cao 50cm

$350.00

Kích thước: Cao 50cm; Đường kính 30cm
Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng

SKU: THVP22498 Categories: ,
ThuyHoaStone