Lư hương, bát hương, bát nhang thờ cúng chạm rồng đá cẩm thạch đen – Cao 40 cm

$300.00

Kích thước: Cao 40 cm
Chất liệu: Đá cẩm thạch đen

 

SKU: THVP22668 Categories: ,
ThuyHoaStone