Lư hương, bát hương, bát nhang thờ cúng chạm rồng đá cẩm thạch trắng đặt bàn thờ, mộ – Cao 60 cm

$700.00

Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng
Kích thước: Cao 60 cm

 

SKU: THVP22688 Categories: ,
ThuyHoaStone