Lư hương, bát hương, bát nhang thờ cúng chạm rồng đá ngọc hoàng long – Cao 11cm

$130.00

Kích thước: Cao 11cm; Đường kính 12cm
Khối lượng: 1,5 kg
Chất liệu: Đá ngọc hoàng long

SKU: THVP22575-1 Categories: ,
ThuyHoaStone