Lư hương, bát hương, bát nhang thờ cúng chạm rồng đặt bàn thờ, mộ đá cẩm thạch trắng – Cao 70 cm

$770

Chất liệu: Đá trắng
Kích thước: Cao 70 cm

SKU: THVP22670 Categories: ,