Lư hương, bát hương, bát nhang trang trí bàn thờ đá cẩm thạch trắng – Cao 12 cm

$40

SKU: THVP22351 Categories: ,