Lư hương, bát hương, bát nhang trang trí bàn thờ đá ngọc hoàng long – Cao 10 cm và 14 cm

$80$100

Kích thước: Cao 10 cm; Đường kính 11 cm
Cao 14 cm; Đường kính 15 cm
Khối lượng: 2,9 kg
Chất liệu: Đá ngọc hoàng long

SKU: THVP22344 Categories: ,