Lục bình, bình bông, lọ cắm hoa đặt bàn thờ cúng đá cẩm thạch trắng

$40.00$60.00

Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng
Kích thước: Cao 20 cm, Đường kính miệng bình 9,5 cm
Cao 25 cm, Đường kính miệng bình 11 cm
Cao 30 cm, Đường kính miệng bình 15 cm
Khối lượng: 2 kg; 3,3 kg và 7 kg

SKU: THVP22408 Categories: ,
ThuyHoaStone