Quả cầu phong thủy đá núi lửa Obsidian đỏ – Đường kính 17,3 cm

$335$350

Hợp mệnh Thổ – Hỏa
Chất liệu: Đá núi lửa Obsidian đỏ
Khối lượng: 9,4 kg và 9,8 kg
Kích thước: Đường kính 20 cm và 20,5 cm

ThuyHoaStone