Thác trầm, xông trầm nụ gỗ trầm hương

$150

Chất liệu: Gỗ trầm hương tốc
Bộ sản phẩm gồm: tranh và đế gỗ

SKU: THTH11133 Categories: ,