Tượng địa tạng vương bồ tát đứng đài sen đá cẩm thạch trắng – Cao 40 cm

$400

SKU: THTP18134 Categories: ,
ThuyHoaStone