Tượng địa tạng vương bồ tát đứng đài sen đá cẩm thạch trắng – Cao 60 cm

$650

Kích thước : Cao 60 cm
Chất liệu : Đá cẩm thạch trắng

SKU: THTP181564 Categories: ,