Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đứng đài sen đá cẩm thạch trắng – Cao 1,04 m

$2,000

SKU: THTP18131 Categories: ,