Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi đài sen cầu bình an đá lưu ly

$70.00

Kích thước: 15cm
Chất liệu: Đá lưu ly

SKU: THTP18142 Categories: ,
ThuyHoaStone