Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát tỏa hào quang đứng đài sen đá cẩm thạch trắng – Cao 2,5 m

$10,000

Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng
Kích thước: Cao 2,5 m

SKU: THTP18179 Categories: ,