Tượng phật Di Lặc đỡ thỏi vàng phong thủy đá cẩm thạch trắng – Cao 80 cm

$900

SKU: THTP18079 Categories: ,