Tượng phật Di Lặc ngồi dưới gốc Tùng từ gỗ trầm hương sánh chìm tự nhiên – Mẫu 2

$280

Chất liệu: gỗ trầm hương sánh chìm

SKU: THTH11067 Categories: ,
ThuyHoaStone