Tượng Quan Công, Quan Vũ, Quan Vân Trường lưu ly – Cao 15 cm

$100

Chất liệu: Đá lưu ly
Kích thước: Cao 15 cm

SKU: THTP181614 Category: