Vòng đeo tay, lắc tay từ ngọc trai nuôi cho nữ

$25

Chất liệu: Ngọc trai nuôi tự nhiên
Mô tả: Hạt từ ngọc trai nuôi, Dây quấn bằng bạc mạ vàng
Mẫu phong cách đẹp cho các bạn nữ

SKU: THVD31009 Categories: , ,
ThuyHoaStone