Bộ 3 Tượng Tam Thế Phật Tây Phương Tam Thánh ngồi đá ngọc hoàng long – Cao 12 cm

$100