Bộ ấm trà với dĩa hình chiếc lá đá ngọc serpentine

$150

Chất liệu: Đá ngọc Serpentine
Bộ sản phẩm gồm: 7 dĩa, 6 ly và 1 ấm trà

SKU: THVP22468 Categories: ,
ThuyHoaStone