Bộ combo Tỳ Hưu, Cóc Ba Chân, Cóc Ngậm Tiền, Thiềm Thừ và Long quy, rùa đầu rồng phong thủy đá ngọc Onyx

$500

Hợp mệnh Mộc, Hỏa và Kim
Chất liệu: Đá ngọc Onyx
Kích thước:
– Thiềm Thừ ( Dài 12 cm x Rộng 9 cm x Cao 10 cm )
– Tỳ Hưu ( Dài 15 cm x Rộng 8 cm x Cao 12,5 cm )
– Long Quy ( Dài 15 cm x Rộng 10 cm x Cao 11 cm )
Khối lượng:
– Thiềm Thừ nặng 1,8 kg
– Tỳ Hưu nặng 4 kg / cặp
– Long Quy nặng 1,75 kg
ThuyHoaStone