Cặp búp sen chạm cánh sen đá cẩm thạch trắng đế vuông trang trí mộ, đền thờ – Cao 20 cm

$50$100

Kích thước: Cao 20 cm; Đường kính 15 cm
Khối lượng: 15 kg/ cặp
Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng

SKU: THVP22673 Categories: ,