Lư hương, bát hương, bát nhang thờ cúng chạm rồng đặt bàn thờ, mộ đá vàng cà rốt – Cao 25 cm

$80.00

Chất liệu: Đá vàng cà rốt
Kích thước: Cao 25 cm; Đường kính miệng 15 cm; Ngang 24 cm
Khối lượng: 8,7 kg

SKU: THVP22347 Categories: ,
ThuyHoaStone