Đồng tiền đồng điếu may mắn phong thủy vẽ tranh chiêu nạp tài lộc đá ngọc hoàng long – Đường kính 40 cm

$350

Chất liệu: Đá ngọc hoàng long
Kích thước: Đường kính 40 cm
Khối lượng: 5,5 kg

SKU: THVP22642 Categories: ,