Hủ đưng tro cốt đá cẩm thạch trắng

$100

Kích thước: Cao 21 cm; Đường kính 16 cm
Khối lượng: 3,5 kg

 

ThuyHoaStone