Hủ đưng tro cốt đá cẩm thạch trắng – Cao 25 cm

$100

Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng
Kích thước: Cao 25 cm; Đường kính 17 cm
Khối lượng: 6,3 kg

ThuyHoaStone