Lư hương, bát hương, bát nhang chạm rồng trang trí bàn thờ, mộ đá cẩm thạch trắng – Cao 60cm

$400.00

Kích thước: Cao 60cm; Đường kính 30cm
Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng

SKU: THVP22496 Categories: ,
ThuyHoaStone