Lư hương, bát hương, bát nhang thờ cúng chạm rồng đặt bàn thờ, mộ đá cẩm thạch vân đen – Cao 25 cm

$77

Kích thước: Cao 25 cm; Đường kính miệng 15cm; Ngang 24cm
Khối lượng: 9 kg
Chất liệu: Đá cẩm thạch vân đen

 

SKU: THVP22575-1-1 Categories: ,
ThuyHoaStone