Lư hương, bát hương, bát nhang trang trí bàn thờ đá cẩm thạch vân đen – Cao 14 cm

$50

SKU: THVP22354 Categories: ,