Lư hương, bát hương, bát nhang chạm rồng phượng đặt bàn thờ đá ngọc hoàng long – Cao 15 cm và 18 cm

$100$150

Kích thước: Cao 15 cm, đường kính 15 cm và Cao 18 cm, đường kính 18 cm
Khối lượng: 4,8 kg và 6,2 kg
Chất liệu: Đá ngọc hoàng long

SKU: THVP22345 Categories: ,
ThuyHoaStone