Lư xông trầm hương, hủ đỉnh đốt nhang, trầm hương đá ngọc hoàng long – Cao 9 cm

$55$59

Chất liệu: Đá ngọc hoàng long
Kích thước: Cao 9cm; Đường kính 9,5cm
Khối lượng: 820g

SKU: THVP22601 Categories: ,